Home Diamant Výbrus (Cut) HCA - klasifikácia výbrusu

HCA - klasifikácia výbrusu

E-mail
Laboratóriá spoločnosti American Gem Society (AGS) začali klasifikáciou výbrusu delením v roku 1996 (AGA začala ešte skôr), ktoré bolo založené na Tolkovskeho proporciách. Najvyšší stupeň bol AGS 0 a najhorší bol AGS 10. AGS 0 stojí o 10% viac, než ten istý stupeň GIA diamantu; je synonymom "ideálneho výbrusu".

Diamanty s AGS 0 alebo záverečnou správou o ideálnom výbruse, ktoré boli vydané pred 1. júnom 2005 nesmú byť podľa nového systému považované za AGS 0, ktoré sú skôr ako HCA inverzná koruna a ihlancovitý systém. Pri určovaní sa používa súhrn vlastností svetla, vrátane softvéru a viacfarebných prístrojov. Proporcie slúžia iba k tomu, aby viedli výrobcov a nemali by slúžiť ako báza, základ, či osnova pri klasifikácii. Kamene nesmú byť narušené žiadnymi 'zlými proporciami' a nesmú upravovať pravidlá podčiarknuté nižžšie (tento graf je iba ukážkový, ale nie taký istý ako neskôr kopírované AGS verzie).

graf

Diamanty sú zaraďované na základe každého z týchto kritérií, pričom najnižšie skóre určuje finálny stupeň.

  1. Vlastnosti svetla: jas, žiara (disperzia), rozptyl a kontrast
  2. Faktory proporcií: hrúbka pásu, veľkosť kuletu, váha alebo rozšírenie, životnosť ( nie pri vrcholových uhloch menších ako 30°) a nachýlenie sa (rybie oko)
  3. Záver: symetria a lesk

1. Vlastnosti svetla

Jas: Pri používaní softvéru DiamCalc, presnejšie pri AGS verzii je požadovaný vysoký odraz svetla z 3D skenovania každého z diamantov.

jas

Žiara (Disperzia):
AGS navrhlo svoj vlastný softvér pre sledovanie žiarenia, ktorého výsledkom sú zobrazenia ako na obrázku nižšie. AGS plánuje jedného dňa tlačiť Fire a ASET zobrazenia (ako ten pri DiamCalc simulácii na obrázku vyššie) na certifikáty.

ziara

Rozptyl: AGS používa pre výpočet rozptylu kalkulácie založené na staršej verzii programu DiamCalc.

Kontrast: Predpokladáme, že kontrast bude podobný DiamCalc-u. AGS nový softvér nefunguje pri všetkých kameňoch, takže je potrebné použiť občas aj klasifikáciu odborníkmi založenú na ASET zobrazeniach.

2. Faktory proporcií

Hrúbka pásu: hrúbka pásu je u všetkých tvarov diamantov meraná pri fazetovom spojovacom bode, kde pás je približne o 1.7% hrubší než lemovacie body (ktoré boli merané predbežne). AGS triedy sú založené na percentuálnom vyjadrení popísanom nižšie.
AGS trieda
Popis
Hrúbka pásu
3
ex tenká
0 v ktoromkoľvek bode
1
veľmi tenká
1.8–2.19%
0
tenká
2.2–2.99%
0
stredná
3.0–3.99%
0
mierne hrubá
4.0–4.99%
3
hrubá
5.0–5.99%
5
veľmi hrubá
6.0–6.99%
7
extrémne hrubá
7.0–7.99%
8
extrémne hrubá
8.0–8.99%
9
extrémne hrubá
9.0–9.99%
10
extrémne hrubá
> 10%

Príklady:

3
ex tenká-stredná
0–3.3%
0
tenká-jemne hrubá
2.7–4.1%
5
stredná-veľmi hrubá
3.5–6.3%

Veľkosť kuletu: AGS 0 – žiadna, alebo stredná, mierne veľká – 2, veľká – 5, veľmi veľká - 9.

Rozloženie: U okrúhlych DiamCalc faktor by sa mal pohybovať v rozmedzí + or -5% od 6.35 do 6.6mm pre 1.00 karátový kameň. U Princess by faktor nemal byť horší než -25, alebo okolo 5.3mm štvorec.

Životnosť: žiadne vrcholové uhly menšie ako 30° (okrúhle a princess)

Nachýlenie sa (rybie oko): udáva hodnotu nachýlenia sa, keď je možné vidieť pás kameňa, v pozícii tvárou hore. Kalkulácia v programe DiamCalc musí byť vyšia ako 6°.

3. Záver: Symetria a lesk

AGS záverečné triedy
ideálna
0
vynikajúca
1
veľmi dobrá
2
dobrá
3, 4
slabá
5, 6, 7
Zlá, chudobná
8, 9, 10

AGS 0 Princess výbrusy

AGS má komplex výrobných smernicových tabuliek, ktoré poukazujú na približnú tabuľkovú veľkosť hodnoty a upresňujú veľkosť uhlov pre ihlan 1, ihlan 2, vrchol 1 a vrchol 2 (ktoré nanešťastie Sarinov a Ogi skenery neudávajú).

crown pavilion
 

Rýchly Kontakt

Ing. Anton SCHWARTZ
tel. +421 907 996 790
e-mail : schwartz@schwartz.sk

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 546209

Kto je online

Aktuálne máme na stránkach 19 návštevníkov