Home Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

E-mail

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie.

Spoločnosť STAFIN s.r.o. v mene konateľa Ing. Antona Schwartza, Vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil Vami poskytnuté údaje, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu Vašej objednávky a vystavení účtovných dokladov.

Zber informácii o zákazníkoch a ich uchovávanie sú realizované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť STAFIN s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.
K osobným údajom našich zákazníkov pristupujeme citlivo a profesionálne, Vaše súkromie považujeme za dôverné :

 • Prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Uloženie údajov je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom na úložnom médiu, ktoré je uložené v našom trezore, mimo pripojenia na internet.
 • S uvedenými údajmi neprichádza žiadny pracovník mimo konateľa spoločnosti STAFIN s.r.o. do styku.
 • Aby sme boli schopní zabezpečiť pre Vás naše služby na profesionálnej úrovni, v plnom rozsahu k Vašej spokojnosti, potrebujeme získavať niekoľko informácií:
 • Pri nákupe, objednávaní na www.schwartz.sk sa nevyžaduje registrácia, svoje údaje poskytujete v kontaktnom formulári, resp. e-mailovou komunikáciou jednorázovo.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky.
 • Nezneužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie, ak ste ju uplatnili.
 • Pri registrácii e-mailovej adresy pre účely zasielania informácii o novinkách, akciách, výhodných cenových ponukách a iných informácii zo sveta obchodu s diamantmi a diamantovými šperkami zbierame výhradne e-mailové adresy bez ich bližšej identifikácie ku konkrétnej osobe.

Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ web stránky www.schwartz.sk
STAFIN s.r.o.
Hlavná 9/12
040 01 Košice
IČO: 35 910 992
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou kontaktného formulára, e-mailovou komunikáciou, formulára NEWSLETTER.
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky a telefónne číslo.

2. Sprostredkovateľ dopravy
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 26 631 124
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo (pri doručení balíka poštovým kuriérom).

3. Účel spracovania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru, resp. dobierkou.
Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam získavaných osobných údajov
Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), e-mail, telefónne číslo
Firemné objednávky: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefónne číslo

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje pre účely realizovania objednávky.

6. Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje nie sú spoločnosťou STAFIN s.r.o. poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:
Slovenská pošta, a.s., IČO: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónny kontakt a celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Spoločnosť STAFIN s.r.o. získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Likvidácia osobných údajov
Spoločnosť STAFIN s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z.z., kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov je vykonávaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba (zákazník) má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. písomne, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti: STAFIN s.r.o., Ing. Anton Schwartz, Hlavná 9/12, 040 01 Košice. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

10. Registrácia informáčného systému
Prevádzkovateľ web stránky www.schwartz.sk, spoločnosť STAFIN s.r.o., má informačný systém v ktorom spracúva osobné údaje svojich klientov/zákaznikov registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.

STAFIN s.r.o. – prevádzkovateľ web stránky www.schwartz.sk

 

Rýchly Kontakt

Ing. Anton SCHWARTZ
tel. +421 907 996 790
e-mail : schwartz@schwartz.sk

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 546220

Kto je online

Aktuálne máme na stránkach 10 návštevníkov